ข้อกำหนดการใช้งาน


 1. ร้านค้าออนไลน์ Nu Be ดำเนินการและบริหารงานโดยผู้ขาย (ในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย)
 2. หากต้องการซื้อใน ร้านค้า ให้ไปที่เว็บไซต์ของ ร้านค้า (nubeperfume.com) จากนั้นเลือกน้ำหอมตามข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ของ ร้านค้า
 3. หลังจากที่ผู้ซื้อให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อแล้ว เขาจะได้รับข้อมูลสรุป
 4. คำสั่งซื้อที่ส่งโดยผู้ซื้อเป็นการประกาศเจตจำนงของผู้ซื้อในการทำสัญญาขายกับผู้ขายตามข้อบังคับเหล่านี้
 5. หลังจากวางคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะได้รับข้อความยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการประกาศเจตจำนงของผู้ขายในการทำสัญญาขายกับผู้ซื้อ สัญญาซื้อขายจะถือว่าสรุปได้เมื่อผู้ซื้อได้รับข้อความจากผู้ขาย
 6. ผู้ขายจะต้องให้การยืนยันแก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับการสรุปผลสัญญาระยะทางภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากการสรุปผลอย่างช้าที่สุด ณ เวลาที่มีการส่งมอบสินค้า
 7. สามารถสั่งซื้อได้ในระหว่างที่เว็บไซต์ของร้านค้าพร้อมให้บริการ (ตามกฎคือ 7 วันต่อสัปดาห์และ 24 ชั่วโมงต่อวัน)
 8. ผู้ขายดำเนินการตามคำสั่งซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันถัดไปที่ผู้ขายได้รับการชำระเงิน
 9. ร้านค้าจัดส่งน้ำหอมที่ซื้อเฉพาะในเขตประเทศไทยเท่านั้น
 10. ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้
 11. การจัดส่งซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่ผู้ซื้อเลือกจะไม่รวมอยู่ในวันที่เสร็จสิ้นการสั่งซื้อ
 12. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ได้รับแจ้งเมื่อทำการสั่งซื้อ
 13. ลูกค้ามีสิทธิ์ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำหอม หากไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อหรือได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 14. หลังจากได้รับการร้องเรียน ผู้ขายจะติดต่อลูกค้าทันทีเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป
 15. ข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ขายได้รับ
 16. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องใช้ ร้านค้า ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายไทย เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ตลอดจนธรรมเนียมที่นำมาใช้ในตลาดไทย และไม่แบ่งปันข้อมูลที่ห้ามโดยกฎหมายไทย